Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

One Day Retreat Ibiza (kvk: @bylauri KVK 56779232, vestigingsnummer 000026296926 is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van eendaagse retreats, workshops, privésessies en retraites van een week.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Half day & full-day retreats

Aanmelding/reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de website van onedayretreatibiza.nl. Na confirmatie per e-mail en het betalen van de aanbetaling is de boeking definitief. In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt One Day Retreat Ibiza zich het recht om een annuleringsfee te hanteren van 25,- per persoon, indien binnen 48 uur geannuleer wordt. 

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan One Day Retreat Ibiza - yoga retreat.

Mariposa retreat:

Boekingen zijn rond nadat de volledige betaling ontvangen is. Waarbij wij een e-mail versturen zodra de vliegtickets geboekt kunnen worden.

Artikel 4: In-de-plaatsstelling
De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander (met een maximum van 72 uur van te voren). Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos, tenzij er een bepaalde dieetwens is waar rekening mee dient worden te houden. Is dit het geval? Dan brengen wij € 50 in rekening. 

Artikel 5: Annulering door de reiziger

Annulering: One Day Retreat Ibiza - half day of full-day mix&meet retreats-

 

Tot 56 uur van te voren kun je kosteloos annuleren.

55-25 uur van te voren: we hanteren een cancellation fee van € 25,- per persoon.

24 uur van te voren: dan betaal je het volledige bedrag van 59,- per persoon (achteraf per betaalverzoek).

Annulering: One Day Retreat Ibiza privé retreats

Wanneer u om welke reden dan ook besluit een privé retreat te annuleren dan kan dit kosteloos tot 7 dagen van te voren. 

Daarna geldt:

een annuleringsfee van € 50 euro per persoon.

* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij info@onedayretreatibiza.nl De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. 

Annulering: Mariposa retreat by One Day Retreat Ibiza x Nyepi

De tijden zijn nog steeds onzeker. Niet alleen voor jou, maar ook voor ons. Wij willen graag zo helder mogelijk zijn wat annuleren betreft. Dit is alleen mogelijk indien:

Alleen in het geval van een wereldwijde lockdown (code rood), waarbij er wereldwijd niet meer gevlogen wordt is het mogelijk om te annuleren -of dan zullen wij dienen te annuleren-. Mariposa vergoedt in dit geval 90% van de prijs. Dit, omdat ook wij kosten maken die niet 100% worden vergoed vanwege strengere annuleringsvoorwaarden van o.a. de villa/chef etc. Op deze manier zullen we met zijn allen het verlies dragen, wij zijn na vorig jaar niet meer in de mogelijkheid dit verlies alleen te dragen.

Wanneer er code oranje geldt of het advies om niet te reizen dan kan de yoga retreat Ibiza 2021 gelukkig gewoon doorgaan. Dit is dan ook geen geldige annuleringsvoorwaarde.

Negatieve test, waardoor je niet kunt vliegen? Je kunt je hiervoor eventueel laten verzekeren, zodat je dit risico wegneemt. Dit risico ligt bij jou, de consument.

Iemand anders voordragen: indien je wenst te annuleren om welke reden dan ook, dan kun je iemand anders voordragen. Wij rekenen hier geen extra kosten voor, mits er geen speciale dieetwensen zijn (anders 50,-). Dit kan tot 72 uur van te voren. Mocht er een wachtlijst zijn, dan kunnen wij natuurlijk met je meedenken.

Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekenhuisopname, of overlijden van een familielid of dierbare, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten (let op: dit is het totale bedrag van de retreat):
– Drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen 30 dagen voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

Indien de deelnemer de door hem of haar geboekte cursus of retraite niet kan bij wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk twee dagen voor aanvang aan One Day Retreat Ibiza zijn doorgegeven.

Artikel 8: Opzegging/annulering door One Day Retreat Ibiza
One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van One Day Retreat Ibiza aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (noodweer, natuurrampen, dreigingen en overmacht of ziekte van de docent.

Daarbij heeft One Day Retreat Ibiza het recht om de Mariposa retreat te annuleren mits er minder dan twaalf aanmeldingen zijn. In dit geval wordt de volledige betaling geretourneerd. Wij zullen tijdig aangeven wanneer de teller op twaalf staat, want dit is het moment dat de vliegtickets geboekt kunnen worden.

Artikel 9: Wijziging door One Day Retreat Ibiza

One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. De wijziging deelt One Day Retreat Ibiza - yoga retreat binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat One Day Retrat Ibiza yoga retreat Ibiza van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde is One Day Retreat Ibiza verplicht tot uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: het ontvangen van verschillende yoga en meditatie sessies, een wandeling door de natuur, het eten en drinken tijdens deze dag en de volledige aandacht van de begeleiders.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van One Day Retreat Ibiza ter bevordering van een goede uitvoering van de retreat en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zichzelf of derden. Ook is One Day Retreat Ibiza niet aansprakelijk wanneer er spullen tijdens de retreats verdwijnen, gestolen worden of vergeten worden. 

Artikel 12: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken teacher, als deze niet aanwezig is, bij info@onedayretreatibiza.nl.

Artikel 13: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.