Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

One Day Retreat Ibiza (kvk: @bylauri KVK 56779232, vestigingsnummer 000026296926 is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van full-day en half-day retreats, workshops, privésessies en sport retraites van een week.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Half day & full-day retreats

Aanmelden kan vooraf door contact op te nemen met One Day Retreat Ibiza. Wanneer er nog plekken vrij zijn voor de mix&meet events ontvangt u een betalingslink. 

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan One Day Retreat Ibiza - yoga retreat.

Rest in Motion retreat:

Voordat er een boeking gemaakt wordt, komen wij graag met je in contact om te kijken of de retreat op Ibiza een wederzijdse match is. Boekingen zijn rond nadat de volledige betaling ontvangen is. 

Artikel 5: Annulering door de reiziger

Annulering: One Day Retreat Ibiza - half day of full-day mix&meet retreats-

De schoonheid van Ibiza ligt in het feit dat alles hier plotseling kan veranderen. Plannen worden opzij geschoven, en voor je het weet bevind je je dansend tot de ochtendzon in de club. Voor ons resulteert deze onvoorspelbaarheid echter ook in een aanzienlijk aantal no-shows. Vanwege onze beperkte beschikbaarheid kan dit behoorlijk onhandig zijn. Daarom is het niet mogelijk om op korte termijn te annuleren, ongeacht de reden (kater/onvoorziene omstandigheden/ziekte).

Annulering:

tot 72 uur van te voren kun je kosteloos annuleren. Daarna wordt het gehele bedrag via een online-betalingslink of betaalverzoek in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering (ziekte/kater/overmacht).

Als je bijvoorbeeld de retreat wilt verplaatsen naar een andere dag, zullen we verkennen welke mogelijkheden er zijn. Stuur ons een e-mail naar: info@onedayretreatibiza.nl

Privéretreats:
Voor privéretreats vragen we een niet-terugvorderbare aanbetaling om je reservering te bevestigen.

* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij info@onedayretreatibiza.nl De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. 

Annulering: Rest in Motion retreat by One Day Retreat Ibiza x Nyepi

De tijden zijn nog steeds onzeker. Niet alleen voor jou, maar ook voor ons. Wij willen graag zo helder mogelijk zijn wat annuleren betreft. Dit is alleen mogelijk indien:

Alleen in het geval van een wereldwijde lockdown (code rood), waarbij er wereldwijd niet meer gevlogen wordt is het mogelijk om te annuleren -of dan zullen wij dienen te annuleren-. Rest in Motion vergoedt in dit geval 90% van de prijs. Dit, omdat ook wij kosten maken die niet 100% worden vergoed vanwege strengere annuleringsvoorwaarden van o.a. de chef etc. Op deze manier zullen we met zijn allen het verlies dragen.

Wanneer er code oranje geldt of het advies om niet te reizen dan kan de yoga retreat Ibiza 2023 gelukkig gewoon doorgaan. Dit is dan ook geen geldige annuleringsvoorwaarde.

Iemand anders voordragen: indien je wenst te annuleren om welke reden dan ook, dan kun je iemand anders voordragen. Wij rekenen 99,- euro administratiekosten. Dit kan tot 72 uur van te voren. 

Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekenhuisopname, of overlijden van een eerstelijns familielid, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten (let op: dit is het totale bedrag van de retreat). Overmacht, ziekte, of wijziging  van plannen zijn geen geldige redenen om te annuleren.

– Zes tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 75% van deelnamekosten.
– Drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen 30 dagen voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.*

Indien de deelnemer de door hem of haar geboekte cursus of retraite niet kan bij wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk drie dagen voor aanvang aan One Day Retreat Ibiza zijn doorgegeven.

*Mocht er een wachtlijst zijn, dan zullen we ons best doen om een nieuwe deelnemer te vinden. We zullen alleen dan alleen de administratiekosten rekenen van 99,-.

 

Artikel 8: Opzegging/annulering door One Day Retreat Ibiza
One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van One Day Retreat Ibiza aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (regenval, zware wind (vanaf windkracht 5 kunnen we de rust niet garanderen en kan de retreat geannuleerd worden), natuurrampen, dreigingen en overmacht of ziekte van de docent).

Daarbij heeft One Day Retreat Ibiza het recht om de Rest in Motion retreat te annuleren mits er minder dan tien aanmeldingen zijn. In dit geval wordt de volledige betaling geretourneerd (100%). 

Artikel 9: Wijziging door One Day Retreat Ibiza

One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. De wijziging deelt One Day Retreat Ibiza - yoga retreat binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat One Day Retrat Ibiza yoga retreat Ibiza van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde is One Day Retreat Ibiza verplicht tot uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: het ontvangen van verschillende yoga en meditatie sessies en de volledige aandacht van de begeleider.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van One Day Retreat Ibiza ter bevordering van een goede uitvoering van de retreat en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zichzelf of derden. Ook is One Day Retreat Ibiza niet aansprakelijk wanneer er spullen tijdens de retreats verdwijnen, gestolen worden of vergeten worden. Dit geldt ook voor spullen die in de auto worden achtergelaten. Laat daarom geen waardevolle spullen in de auto achter. 

Artikel 12: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken teacher, als deze niet aanwezig is, bij info@onedayretreatibiza.nl.

Artikel 13: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.